Koja vrste obuke Vam je potrebna?

Vozač koji nakon 30. decembra 2019. stekne pravo na upravljanje vozilima neke od kategorija C, C1, D, D1, CE, C1E, DE ili D1E U OBAVEZI JE DA :


Osnovna obuka može biti organizovana kao: