"B" KATEGORIJA

Da bi kandidat mogao da otpočne sa obukom za vozača motornog vozila "B" kategorije, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:
Da bi kandidat pristupio obuci B kategorije mora imati navršenih najmanje 16 godina starosti. Sa navršenih 16 godina kandidat može odslušati teorijsku obuku, položiti teorijski ispit i izvoziti časove praktične obuke, a da bi pristupio polaganju praktičnog ispita mora imati navršenih najmanje 17 godina.

Kandidat koji nema nijednu vozačku kategoriju, pristupa programu za B koji obuhvata:Kandidat koji poseduje AM ili A1 kategoriju, za kategoriju B obučava se po skraćenom programu:Ukoliko kandidat poseduje A2 kategoriju, za kategoriju B obuka se izvodi po sledećem programu:Ukoliko kandidat poseduje A kategoriju, za kategoriju B obuka se izvodi po sledećem programu:Prilikom upisa u auto školu kandidat treba pripremiti sledeća dokumenta:Lekarski pregled kojim se dokazuje da li je kandidat psihomotorno sposoban za upravljanje motornim vozilom (lekarsko uverenje) kandidat će izvršiti nakon položenog teorijskog ispita, a pre početka praktičnog dela osposobljavanja. Za teorijsku obuku i polaganje teorijskog ispita nije potrebno posedovati lekarsko uverenje.