„AM“ KATEGORIJAPodrazumeva upravljanje mopedima, lakim triciklima i lakim četvorociklima.

Da bi kandidat pristupio obuci AM kategorije mora imati navršenih najmanje 15 godina starosti. Sa navršenih 15 godina kandidat može odslušati teorijsku obuku, položiti teorijski ispit i izvoziti časove praktične obuke, a da bi pristupio polaganju praktičnog ispita mora imati navršenih najmanje 16 godina.

Kandidat koji nema nijednu vozačku kategoriju, pristupa programu za AM koji obuhvata:Kandidat koji poseduje B kategoriju (a da je istekao period probne vozačke dozvole), za AM kategoriju obučava se po skraćenom programu:Za obuku i polaganje vozačkog ispita kategorije AM, auto škola ima u ponudi moped marke BENELLI PEPE – 49 cm3.

Prilikom upisa u auto školu kandidat treba pripremiti sledeća dokumenta:Lekarski pregled kojim se dokazuje da li je kandidat psihomotorno sposoban za upravljanje motornim vozilom (lekarsko uverenje) kandidat će izvršiti nakon položenog teorijskog ispita, a pre početka praktičnog dela osposobljavanja. Za teorijsku obuku i polaganje teorijskog ispita nije potrebno posedovati lekarsko uverenje.