AM, A1, A2 i A KATEGORIJE

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima kategorije za upravljanje motornim dvotočkašima podeljene su na četiri kategorije: AM, A1, A2 i A, čijoj obuci i polaganju kandidati mogu pristupiti u zavisnosti od broja navršenih godina starosti.

AM A1 A2 A