„A2“ KATEGORIJAPodrazumeva upravljanje motociklima čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kW/kg.

Kandidat može krenuti sa obukom A2 kategorije ukoliko ima navršenih 17 godina života. Sa navršenih 17 godina kandidat može odslušati teorijsku obuku, položiti teorijski ispit i izvoziti časove praktične obuke a pristupiti polaganju praktičnog dela ispita sa navršenih 18 godina života.

Kandidat koji nema nijednu vozačku kategoriju, pristupa programu za A2 koji obuhvata:
Kandidat koji poseduje AM kategoriju, za A2 obučava se po skraćenom programu:Kandidat koji poseduje A1 kategoriju, za A2 obučava se po sledećem programu:Kandidat koji poseduje B kategoriju (a da je istekao period probne vozačke dozvole), za A2 obučava se po skraćenom programu:Za obuku i polaganje vozačkog ispita kategorije A2, auto škola poseduje motocikl marke KYMCO, sa automatskim menjačem.

Prilikom upisa u auto školu kandidat treba pripremiti sledeća dokumenta:Lekarski pregled kojim se dokazuje da li je kandidat psihomotorno sposoban za upravljanje motornim vozilom (lekarsko uverenje) kandidat će izvršiti nakon položenog teorijskog ispita, a pre početka praktičnog dela osposobljavanja. Za teorijsku obuku i polaganje teorijskog ispita nije potrebno posedovati lekarsko uverenje.