„A1“ KATEGORIJAPodrazumeva upravljanje:Da bi kandidat pristupio obuci A1 kategorije mora imati navršenih najmanje 15 godina starosti. Sa navršenih 15 godina kandidat može odslušati teorijsku obuku, položiti teorijski ispit i izvoziti časove praktične obuke, a da bi pristupio polaganju praktičnog ispita mora imati navršenih najmanje 16 godina.Kandidat koji nema nijednu vozačku kategoriju, pristupa programu za A1 koji obuhvata:Kandidat koji poseduje AM kategoriju, za A1 obučava se po skraćenom programu:Kandidat koji poseduje B kategoriju (a da je istekao period probne vozačke dozvole), za A1 obučava se po skraćenom programu:Za obuku i polaganje vozačkog ispita kategorije A1, auto škola ima u ponudi motocikl marke YAMAHA YBR – 125 cm3.

Prilikom upisa u auto školu kandidat treba pripremiti sledeća dokumenta:Lekarski pregled kojim se dokazuje da li je kandidat psihomotorno sposoban za upravljanje motornim vozilom (lekarsko uverenje) kandidat će izvršiti nakon položenog teorijskog ispita, a pre početka praktičnog dela osposobljavanja. Za teorijsku obuku i polaganje teorijskog ispita nije potrebno posedovati lekarsko uverenje.