„A“ KATEGORIJAPodrazumeva upravljanje motociklima i teškim triciklima snage motora veće od 35 kW.Pravo obuke i polaganja A kategorije kandidati mogu steći na dva načina:Kandidat koji nema nijednu vozačku kategoriju, pristupa programu za A koji obuhvata:Kandidat koji poseduje AM kategoriju, za A obučava se po skraćenom programu:Kandidat koji poseduje A1 kategoriju, za A obučava se po sledećem programu:Kandidat koji poseduje A2 kategoriju, za A obučava se po sledećem programu:Kandidat koji poseduje B kategoriju (a da je istekao period probne vozačke dozvole), za A obučava se po skraćenom programu:Za obuku i polaganje vozačkog ispita kategorije A, auto škola ima koristi motocikl marke KAWASAKI RN -6N.

Prilikom upisa u auto školu kandidat treba pripremiti sledeća dokumenta:Lekarski pregled kojim se dokazuje da li je kandidat psihomotorno sposoban za upravljanje motornim vozilom (lekarsko uverenje) kandidat će izvršiti nakon položenog teorijskog ispita, a pre početka praktičnog dela osposobljavanja. Za teorijsku obuku i polaganje teorijskog ispita nije potrebno posedovati lekarsko uverenje.